Εφέσσου 9
Παραλίμνι, 5280, Αμμόχωστος
Κύπρος

+357 77 788 962

+30 212 2141 507